Η εκπαίδευση δεν είναι οι αίθουσες, δεν είναι οι τοίχοι, τα βιβλία, οι ασκήσεις. Είναι οι άνθρωποι εσείς, τα παιδιά μας κι εμείς. Είναι οι γονείς που μας ρωτούν…Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν… Είναι η γνώση που γίνεται η δύναμή τους… Είναι η αναπνοή τους στους δύσκολους καιρούς.

Τέλος είναι η αγάπη σας για μας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *