Για να μάθεις να μιλάς, πρέπει πρώτα να μάθεις να ακούς!

Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε στην τάξη Ελληνικά εμποδίζουμε τους μαθητές μας από το να ακούσουν Αγγλικά!

Learning to speak requires of one to learn to listen first!

Each time we use Greek in the classroom we deprive our learners of the chance to listen to English!

Dictionary
  • dictionary
  • English Dictionary

Double click on any word on the page or type a word:

Powered by DictionaryBox.com